Yara FarmWeather

ข้อมูลพยากรณ์อากาศที่เชื่อถือได้และเจาะจงเฉพาะพื้นที่เกษตร

ไม่พร้อมให้บริการ...แค่ยัง!

แม่นยำ

ใช้ตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณเพื่อตั้งค่าการพยากรณ์ที่เชื่อถือได้สำหรับพื้นที่การเกษตรของคุณ

เกี่ยวข้อง

ดูเฉพาะข้อมูลสภาพอากาศที่สำคัญที่สุดเพื่อวางแผนกิจกรรมในพื้นที่การเกษตรของคุณ

สะดวกสบาย

ตั้งค่า บันทึก และแชร์การพยากรณ์อากาศที่แม่นยำสำหรับหลายสถานที่

วิธีการทํางาน

ตั้งค่าพยากรณ์อากาศ

เพิ่มตำแหน่งเพื่อตั้งค่าการพยากรณ์อากาศที่แม่นย่ำ ซึ่งแสดงปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม อุณหภูมิ และอื่น ๆ อีกมากมาย

เพื่อวางแผนล่วงหน้า

ปรับปรุงกิจกรรมของพื้นที่การเกษตรด้วยข้อมูลสภาพอากาศในอดีตและในอนาคตเพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

มาร่วมกับเกษตรกรนับล้านรายที่ใช้ FarmWeather เพื่อตั้งค่าการพยากรณ์อากาศสำหรับหลายพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่การเกษตรของคุณจนถึงตลาดในท้องถิ่น

คำนิยมจากผู้ใช้

FarmWeather ให้ข้อมูลที่คุณต้องการเพียงไม่กี่คลิก นี่คือคำนิยมจากผู้ใช้:

"การพยากรณ์อากาศมีความแม่นยำ เป็นความช่วยเหลือที่เกษตรกรสามารถใช้ปกป้องพืชผลจากความเสียหายได้ ต้องขอบคุณข้อมูลเหล่านี้"
ผู้ใช้ FarmWeather ประเทศอินเดีย
"เครื่องมือที่มีประโยชน์มาก เราสามารถกำหนดเวลาที่จะใส่ปุ๋ยและพ่นยาทางใบ"
Bayani Gamiao ข้อเสนอแนะจาก Google Play store
"แอปดีที่สุดสำหรับเกษตรกร โดยเฉพาะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีมากนัก และใช้อุปกรณ์รุ่นเก่า ผมชอบแอปนี้และขอแนะนำให้คุณลองใช้สักครั้ง"
Mr. Jaswant ข้อเสนอแนะจาก Google Play store
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมพื้นที่การเกษตรของคุณสำรองข้อมูลไว้ในแอปสภาพอากาศที่คุณไว้ใจ

ไม่พร้อมให้บริการ...แค่ยัง!